Huisregels

Goed om te weten!

BETREDEN OP EIGEN RISICO
Bezoekers betreden en wonen de evenementen van stichting Jeugdcarnaval Groeët Ghen Heij bij op eigen risico. De stichting is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek aan een van de evenementen. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.

NIET TOEGESTAAN
Niet toegestaan zijn

  • algemeen verboden middelen
  • maskers
  • namaak wapens
  • (vuur)wapens
  • drugs
  • gevaarlijke voorwerpen zoals paraplu’s met scherpe punten
  • eigen eten & drank
  • blik & glaswerk
  • huisdieren
  • professionele foto, film en andere opnameapparatuur zonder toestemming van de organisatie

DRUGS
Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.

BEELDMATERIAAL & PRIVACY
Bij het betreden van de evenementlocatie t.b.v. de Kindercarnaval geef je toestemming aan de organisatie en zijn partners om je in beeld te brengen, zowel statisch als dynamisch. Beroepen op privacy is hierbij uitgesloten. Ook kunnen geen andere rechten worden ontleend aan gemaakte opnamen en is de organisatie gerechtigd alle op het terrein gemaakte beelden te publiceren.

HOUD JE AAN ONZE HUISREGELS
Zijn er activiteiten t.b.v. de kindercarnaval zoals in het Corneliushuis, dan ben je verplicht je te houden aan de huisregels en aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, medisch team en/of andere partijen betrokken bij het evenement op de desbetreffende locatie.

NIX 18
Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen. Bij twijfel wordt gevraagd naar een (geldig) legitimatiebewijs welke je te allen tijde dient te kunnen tonen. • Overtreding van de huisregels kan verwijdering tot gevolg hebben.